Den nye Risikostyring-modulen hjelper deg med å holde kontroll over farlige kjemikalier brukt på prosjektet. Prosessen er utviklet i tett samarbeid med arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek. Den er lett å følges og du behøver ikke kunnskap om teorien bak for å sette i gang.


Gå inn på ønsket prosjekt.Allerede i prosjektoversikten ser du hvor mange kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav, hvor mange av dem som har blitt risikovurdert og hvor mange som blir igjen.Gå inn på Risikostyring fra menyen til venstre.Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på prosjektet (Min risikostyring) og kjemikalier som ble lagt inn av dine underentreprenører (Risikostyring utført av underentreprenør).

 


  • Mine risikovurderinger

Her finner man en oversikt over alle risikostyringer som man er ansvarlig for å utføre.  

Trykk på Risikoverdier & Mal for å få ytterligere informasjon om hvordan du leser verdiene og statusene i oversikten:Malen som dukker opp er grunnlaget systemet bruker for å kalkulere helserisikoverdi (H), miljørisikoverdi (M) og sikkerhetsrisikoverdi (S), samt risikovurderingstall (RVT) og risikostyringstall (RST) på bakgrunn av det som står i kjemikaliens sikkerhetsdatablad.
Les mer om menyen Mine risikovurderinger her.


  • Risikovurderinger utført av underentreprenør

 

  

Her finner man en oversikt over alle sine underentreprenører og kjemikaliene de har lagt inn på prosjektet og er ansvarlige for - hvor mange av dem som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav, hvor mange av dem som har blitt risikovurdert og hvor mange som blir igjen.

Du kan kontrollere status og sende tilbakemelding til de konkrete bedriftene ved å klikke på de tre prikkene til høyre.

 


Les mer om menyen Risikovurderinger utført av underentreprenør her.