Nå er det mulig å lukke kjemiske avvik ved å utføre en Risikovurdering på kjemikalien. Dersom et produkt ikke er i samsvar med noen av kravene, men har fått den respektive vurderingen, blir det ekskludert fra Avvik-tallet på Dashbordet og fra Avvik-menyen. 


Gå inn på ønsket prosjekt.

 

 

Allerede i prosjektoversikten ser du hvor mange kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav, hvor mange av dem som har blitt risikovurdert og hvor mange som blir igjen.


 

Gå inn på Risikostyring fra menyen til venstre.


 

Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på prosjektet (Mine risikovurderinger) og kjemikalier som ble lagt inn av dine underentreprenører (Risikovurderinger utført av underentreprenør).

 

 

Om du velger å se på kjemikaliene som du har lagt inn på prosjektet, dukker følgende vindu opp.I kolonnen Status på kjemikaliekrav får du se om den er i overensstemmelse med kravene eller ikke. Ved å trykke på pilen ved siden av kolonnens navn, kan du velge å se kun avvikene fra filteret.For å lage en ny vurdering, klikk på de tre prikkene til høyre for ønsket kjemikalie og velg Lag risikostyring. Herfra kan du også bla gjennom revisjoner av SDS-et (les mer om revisjoner her).Et nytt vindu åpnes og systemet guider deg videre gjennom prosessen. 

NB. Du får ikke lagre informasjonen underveis og fortsette med jobben senere. 


Først får du velge om du skal bruke en ferdig mal eller lage en risikovurdering fra starten - klikk på Velg mal / Hopp over (sjekk Hvordan opprette en risikovurderingsmal).Hvis du klikker på Velg mal skal det åpnes følgende vindu som viser listen med bedriftens risikovurderingsmaler:Klikk på Velg for å laste malen og da fortsett videre til neste trinnene hvor du kan overskrive opplysningene i malen. Hvis du trykker på Hopp over, må du fylle inn parameterne fra starten.

Velg Brukshyppighet og Eksponeringsnivå først. 

Ved å trykke på ?-symbolet får du se hva de ulike gradene betyr.


Systemet regner ut automatisk verdien på risiko som kommer av kjemikaliens bruksmåte, brukshyppighet og iboende farer. Formelen for beregning av risikoen ble utviklet sammen med arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek.


Trykk på Neste.

 

Så får du velge om kjemikalien kan elimineres. 

Dersom Ja, vil prosessen stoppe her. Skriv en kommentar og trykk på Fullfør:


Dersom Nei, vil prosessen fortsette videre med neste steg. Skriv en kommentar og trykk på Neste.


 

Da går du over til Substitusjon av kjemikalien.

Trykk på Sett i gang substitusjon for å søke etter et alternativt produkt.

 


På neste side får man to valg:


  1. Utføre substitusjon ved å bruke grupper av alternative kjemikalier. Sjekk veiledningene hvordan opprette gruppe med alternative kjemikalier og hvordan substituere en kjemikalie ved å bruke alternative kjemikalier.
  2. Søke i goBIM databasen etter alternative kjemikalier.Søk etter noe alternativt produkt, velg det fra listen og trykk på Sammenlign for å sammenligne begge produkter.


Systemet velger samme Brukshyppighet og Eksponeringsnivå på det andre produktet/de andre produktene. 

Likevel så kan du velge å redigere dem. For eksempel i tilfeller der det ene produktet påføres to ganger med sprøytepistol og det andre påføres bare en gang med rullebøyle o.l.

Da kalkulerer systemet risikoverdien på det og du får velge om du skal bytte det bort eller ikke.


I begge tilfeller må du skrive en kommentar. Trykk på Ferdig


Hvis du substituerer kjemikalien, blir risikovurderingsprosessen fullført. Hvis ikke, fortsetter du til teniske tiltak.

Da kommer du tilbake til hovedprosessen. Du blir oppfordret til å velge tekniske tiltak for å minske risikoen. 

Trykk på nedtrekksmenyen og huk av for tekniske tiltak du er i stand til å ta. 


 

Du kan også skrive en kommentar, men det er ikke obligatorisk.

Trykk på Neste.


Du blir da oppfordret til å velge organisatoriske tiltak for å minske risikoen. Trykk på nedtrekksmenyen for å gjøre det.

Etter at du er ferdig, skriv en kommentar (valgfritt) og trykk på Neste.


 

Så blir du oppfordret til å velge personlig verneutstyr. Trykk på Velg personlig verneutstyr.


Etter at du velger noen type personlig verneutstyr, gjør systemet noen elementer inaktive siden de ikke kan brukes sammen med valgt verneutstyr.


Jo flere relevante elementer du velger, jo mer reduserer du risikoverdien for helse. 

Likevel er det viktig å velge bare personlig verneutstyr som virkelig brukes når man jobber med kjemikaliet. 

Skriv en konklusjon når ferdig og trykk på Ferdig.


 

Du kommer tilbake til hovedprosessen igjen. Trykk på Neste.På bakgrunn av dine valg for bruk av personlig verneutstyr kalkulerer systemet status på risikostyringen.


Du kan endre status og skrive en begrunnelse om hvorfor du mener at risikoen har blitt lavere. Trykk på Fullfør.Da får du opp et sammendrag av hele prosessen.

Dersom du har rolle Company Admin, vil du også få mulighet til å lagre risikovurderingen som en ny risikovurderingsmal. Klikk på Lagre som ny mal, skriv inn navn på den nye malen og lagre den.


Om du trykker på Aktivitetslogg nederst, får du se om det har blitt gjort noen endringer på risikostyringen på den konkrete kjemikalien, når og av hvem.


Når du åpner Stoffkartoteket fra menyen til venstre, får du se hvilke kjemikalier har fått en Risikovurdering. De er betegnet med et skjold-ikon.