Gå inn på ønsket prosjekt og velg Risikostyring fra menyen til venstre.


 


Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på prosjektet (Mine risikovurderinger) og kjemikalier som ble lagt inn av dine underentreprenører (Risikovurderinger utført av underentreprenør).

 

 


Om du velger å se på risikovurderinger utført av dine underentreprenører, dukker følgende vindu opp:Man får en oversikt over:

  • hvor mange sikkerhetsdatablader/kjemikalier hver underentreprenør har levert;
  • hvor mange sikkerhetsdatablader/kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav og trenger risikostyring;
  • hvor mange risikostyringer man har fullført
  • hvor mange risikostyringer som blir igjen. 

Kolonnen Siste leveranse indikerer datoen da et sikkerhetsdatablad ble sist levert til prosjektet.


Du får mulighet til å sende tilbakemelding til underentreprenør om hvor mange kjemikalier de trenger å gjennomføre risikostyring for. Trykk på de tre prikkene og velg Send tilbakemelding.


Legg til eventuelt flere mottakere og trykk på Send.Ved å trykke på konvolutt-symbolet får du se tilbakemeldingsloggen - når og hvem tilbakemeldingen ble sendt til.
For en mer detaljert oversikt over hver enkelt underentreprenør sine risikostyringer, trykk på de tre prikkene ved siden av ønsket underentreprenør og velg Vis kjemiske risikovurderinger.
Ved hjelp av de fire kategoriene og fremdriftslinjen på toppen, kan man enkelt holde oversikt over risikostyring utført av underentreprenør. Du får velge mellom følgende kategorier:

  • Alle SDS-er - alle sikkerhetsdatablader/kjemikalier som underentreprenør har lagt til; 
  • Med avvik - alle sikkerhetsdatablader/kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav;
  • Med avvik fullført risikostyring - sikkerhetsdatablader/kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav som man har utført risikostyring for;
  • Med avvik trenger risikostyring - sikkerhetsdatablader/kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav som man ikke har utført risikostyring for.Fremdriftslinjen vil skifte fra rødt til grønt etter hvert som underentreprenør utfører risikostyring for kjemikalier med avvik.


I oversikten over kjemikalier kan man gå gjennom risikovurderingene som underentreprenør har utført eller filtrere kjemikalier som trenger risikostyring og sende tilbakemelding om manglende eller feil utførte risikovurderinger.


For å sende tilbakemelding til underentreprenør om en konkret risikovurdering i listen, trykk på de tre prikkene og velg Send tilbakemelding

Du kan legge til flere mottakere og legge igjen en kommentar. Når du er ferdig, trykk på Send.Ved å trykke på konvolutt-symbolet får du se tilbakemeldingsloggen - når og hvem tilbakemeldingen ble sendt til.