Gå inn på ønsket prosjekt og velg Mine risikovurderinger fra menyen til venstre.Trykk på de tre prikkene til høyre og velg Lag risikostyring for å sette i gang risikovurdering på ønsket kjemikalie.Et nytt vindu åpnes og systemet guider deg videre gjennom prosessen. 

NB. Du får ikke lagre informasjonen underveis og fortsette med jobben senere. 


Først får du velge om du skal bruke en ferdig mal eller lage en risikovurdering fra starten - klikk på Velg malHopp over (sjekk Hvordan opprette en risikovurderingsmal).Hvis du klikker på Velg mal skal det åpnes følgende vindu som viser listen med bedriftens risikovurderingsmaler:Klikk på Velg for å laste malen og da fortsett videre til neste trinnene hvor du kan overskrive opplysningene i malen. Hvis du trykker på Hopp over, må du fylle inn parameterne fra starten.


Velg Brukshyppighet og Eksponeringsnivå og trykk på Neste.

 

 

Så får du velge om kjemikalien kan elimineres. 


Dersom Ja, vil prosessen stoppe her. Skriv en kommentar og trykk på Fullfør

Dersom kjemikaliet ikke kan elimineres, trykk på Nei, Fortsett til substitusjon, legg igjen en kommentar og trykk på Neste.

 

 

Velg Sett i gang substitusjon.

 

 

Her får du velge kjemikalier fra forhåndsdefinerte substitusjonsgrupper, opprettet på bedriftsnivå. 

(Se hvordan du kan opprette en substitusjonsgruppe her.)

Velg tilsvarende gruppe og trykk på Sammenlign.


I neste vindu får du sammenligne produktene ifra substitusjonsgruppen.

Systemet velger samme Brukshyppighet og Eksponeringsnivå på det andre produktet/de andre produktene. 

Likevel så kan du velge å redigere dem. For eksempel i tilfeller der det ene produktet påføres to ganger med sprøytepistol og det andre påføres bare en gang med rullebøyle o.l.

Velg om du ønsker å substituere produktet med noe av alternativene eller fortsette å bruke det opprinnelige.Huk av for ønsket alternativ kjemikalie.Nederst får du se kommentaren til hele substitusjonsgruppen.

Du får kopiere den om du ønsker at den blir synlig i risikovurderingen til slutt. Trykk på Kopier tekst til høyre og lim den inn i Kommentar-feltet.

Trykk på Ferdig til slutt.Kjemikalien er da substituert med en alternativ kjemikalie ifra gruppen og man ser status Substituert i oversikten.

Trykk på de tre prikkene til høyre for å se eller redigere risikovurderingen.I oversikten får man se Revisjonsspor for substitusjonen og Aktivitetslogg.


Risikovurderingen kan også eksporteres i pdf-format. 

Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne og velg Skriv ut.