NB! Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med bedriftsadministrator-tillatelser (Company admin).

Velg Risikostyring fra hovedmenyen.
Trykk på Alternative kjemikalier.


Du får en oversikt over alle grupper med alternative kjemikalier i organisasjonen. 

Trykk på + Gruppe for å opprette ny gruppe.


For å fylle gruppen med alternative kjemikalier trykk på Legg til kjemikalier til gruppen.


Du får søke etter kjemikalier i Cobuilders database (goBIM) eller blant produktene som allerede har blitt brukt på prosjektene i organisasjonen (Produkter på bedriftsnivå)

Velg ønsket kilde fra nedtrekksmenyen, skriv inn kjemikalienavn og trykk på Søk.


I trefflista får du se hvilke produkter sikkerhetsdatabladet er koblet mot, produkttype og produsent av produktet. 

Trykk på pluss-symbolet ved siden av ønsket kjemikalie for å legge det til i gruppen.

Under Valgte kjemikalier får du se hvilke kjemikalier som allerede lagt til i gruppen. 


Trykk på minus-symbolet om du ønsker å fjerne kjemikalier fra gruppen.

Når du har lagt til alle kjemikalier du ønsker (opp til 10), trykk på Ferdig.


Gi gruppen et navn og legg igjen et kommentar til gruppen av kjemikalier. 

Trykk på Lagre til slutt.