Nå er den nye funksjonaliteten Maler for risikovurdering en del av Risikostyring-modulen! Den gir brukerne mulighet til å lage ferdig maler som kan tas i bruk ved utføring av risikovurdering på kjemikaliene lagt til på de ulike prosjektene man jobber med. Hvis én og samme kjemikalien brukes på flere prosjekter så blir det lettere nå å utføre risikovurdering på den ved å ha en ferdig mal som ligger i overordnede menyen. 


Gå til Risiko- og sikkerhetsstyring fra menyen på toppen og velg Maler for risikovurdering.

NB! Det er kun brukerne med bedriftsadmin rolle som kan lage risikovurderingsmaler.


Trykk på Ny mal.Du kan begynne med å velge brukshyppighet og eksponeringsnivå. Du kan få mer informasjon om de to kategoriene med å klikke på ?-symbolet. 


Trykk på Neste. 


Du kan bestemme om kjemikalien skal elimineres. Hvis den skal det, så avslutter prosessen her. Skriv en kommentar og trykk på Fullfør:Hvis prosessen er ferdig, så dukker det opp et nytt vindu. Du kan velge et navn for malen og trykke på Lagre.Hvis kjemikalien ikke skal elimineres, så kan du fortsette til neste trinn. Du kan skrive en kommentar og trykke på Neste.Da går du til Substitusjon av kjemikalien. Du kan trykke på Sett i gang substitusjon for å finne et alternativt produkt.
På neste side får man to valg:

  1. Utføre substitusjon ved å bruke grupper av alternative kjemikalier. Sjekk veiledningene hvordan opprette gruppe med alternative kjemikalier og hvordan substituere en kjemikalie ved å bruke alternative kjemikalier.
  2. Søke i goBIM databasen etter alternative kjemikalier.


Søk etter noe alternativt produkt, velg det fra listen og trykk på Sammenlign.

 


Systemet setter Brukshyppighet og Eksponeringsnivå på det valgte kjemikalien. Likevel så kan du velge å redigere dem.I begge tilfeller må du skrive en kommentar. Trykk på Ferdig.Du kommer tilbake til hovedprosessen. Du blir oppfordret til å velge tekniske tiltak for å minske risikoen. Trykk på nedtrekksmenyen og huk av for tekniske tiltak du er i stand til å ta. 


 

Du kan også skrive en kommentar, men det er ikke obligatorisk.

Trykk på Neste.Du blir da oppfordret til å velge organisatoriske tiltak for å minske risikoen. Trykk på nedtrekksmenyen for å gjøre det. Etter at du er ferdig, skriv en kommentar (valgfritt) og trykk på Neste.


 

Så blir du oppfordret til å velge personlig verneutstyr. Trykk på Velg personlig verneutstyr.Etter at du velger noen type personlig verneutstyr, gjør systemet noen elementer inaktive siden de ikke kan brukes sammen med valgt verneutstyr. Skriv en konklusjon når ferdig og trykk på Ferdig.

 

Du kommer tilbake til hovedprosessen igjen. Trykk på Neste.Her kan du velge status og skrive en avsluttende kommentar. Trykk på Fullfør.
Et nytt vindu skal dukke opp. Du kan velge et navn til risikostyringsmalen og trykke på Lagre.


Du blir returnert til siden med risikovurderingsmalene hvor den nye malen skal vises. Du kan redigere, duplisere eller slette den.