Nedenfor finner du hvilke dokumenttyper som lukker avvik på BREEAM dokumentasjon.


1. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM NOR 6.0 manualen:


Mat 02 Bærekraftige materialvalg: Fravær av miljøgifter.

I følgende dokumenttyper er innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer forhåndsvurdert – de lukker automatisk krav til dokumentasjon:

 • Blomsten
 • Teknisk Godkjenning
 • Svanen
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • BREEAM 6.0 Mat 02 Egenerklæring - her finner du våre maler


Følgende dokumenttyper kan benyttes for å få oversikt over stoffinnhold – de lukker ikke krav til dokumentasjon automatisk og må vurderes først:

 • EPD
 • Sikkerhetsdatablad
 • EU samsvarserklæring
 • ECOproduct metode 5.2


Hea 02 Inneluftkvalitet: Emisjoner fra byggeprodukter.


Utslipps- og innholdskravene fra ulike byggeprodukter er funksjonelle krav og kan dokumenteres på flere måter. Følgende dokumenttyper lukker automatisk krav til dokumentasjon:

 • BREEAM 6.0 Hea 02 Egenerklæring - her finner du våre maler
 • BREEAM 6.0 Hea 02 Egenerklæring mønstergyldig nivå - her finner du våre maler
 • Indoor Air Comfort Gold


Følgende dokumenttyper er godkjent eller kan aksepteres dersom de inneholder informasjon om emisjoner til inneluft iht. kriteriene i Hea 02, men lukker ikke krav til dokumentasjon automatisk og må vurderes først:

 • Blomsten
 • Der Blaue Engel
 • Dansk Indeklima Mærkning
 • EPD
 • M1 - Emission class for building materials
 • EMICODE EC1 PLUS
 • ECOproduct
 • GUT merke for tekstilgulv
 • EMICODE EC1
 • Teknisk Godkjenning
 • Svanen
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • EMICODE EC2


2. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2016 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Svanen
 • EU-Ecolabel (Blomsten)
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • BREEAM Egendeklarsjon A20 2016 - her finner du våre maler
 • BREEAM 6.0 Mat 02 Egenerklæring 
 • Byggvarubedömningen
 • BASTA
 • Sikkerhetsdatablad
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • ECOproduct


For produkttyper som omfattes av HEA 02 gjelder følgende typer dokumenter:

 • BREEAM Egendeklarsjon Hea 02 - her finner du våre maler
 • BREEAM 6.0 Hea 02 Egenerklæring 
 • BREEAM 6.0 Hea 02 Egenerklæring mønstergyldig nivå 
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • ECOproduct
 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1 PLUS
 • EMICODE EC1
 • Svanen
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • GUT label for textile floorings
 • SINTEF Miljøsertifikat


3. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM 2012 manualen:


Fravær av miljøgifter på Sjekkliste A20 kan dokumenteres med følgende:

 • Svanen
 • EU-Ecolabel (Blomsten)
 • EPD - Miljøvaredeklarasjon
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • BREEAM Egendeklarasjon A20 - her finner du våre maler
 • Sikkerhetsdatablad
 • ECOproduct


For produkttyper som omfattes av HEA9 gjelder følgende typer dokumenter:

 • BREEAM Egendeklarasjon Hea 9 - her finner du våre maler
 • M1 Emisjonsklasse for byggevarer
 • EMICODE EC1 PLUS
 • EMICODE EC1