BREEAM funksjonalitet

BREEAM-funksjonaliteten forklart på 4 minutter
Se vår video for en rask gjennomgang av funksjonaliteten som støtter BREEAM-NOR i Cobuilder Collaborate.  Finn ut hvordan du kan bruke vårt verktøy Cobuild...
Mon, 9 Jan, 2023 at 10:53 AM
Hvordan sette opp BREEAM krav på prosjekt
Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på sjekkboks-ikonen fra menyen til venstre: Velg så tilsvarende kategori med krav - altså BREEAM krav:   ...
Thu, 6 Apr, 2023 at 9:13 AM
Hvordan sjekke status på BREEAM produkter
Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på BREEAM produkter-ikonen fra menyen til venstre: Da får du en oversikt over alle produkter med produkttype som...
Mon, 9 Jan, 2023 at 2:34 PM
Hvilke dokumenter lukker BREEAM avvik
Nedenfor finner du hvilke dokumenttyper som lukker avvik på BREEAM dokumentasjon. 1. Dersom filteret er konfigurert i henhold til BREEAM NOR 6.0 manuale...
Tue, 12 Dec, 2023 at 8:47 AM
Hvordan eksportere informasjon om BREEAM produkter
Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på BREEAM produkter-ikonen fra menyen til venstre: Trykk da på Eksporter alle: Da får du velge om du øn...
Tue, 30 Aug, 2022 at 9:11 AM
Hvordan utføre vurdering av BREEAM produkter
Cobuilder Collaborate hjelper deg med å holde styr på produktene som brukes på BREEAM prosjekter. Du kan gå gjennom produktenes dokumentasjon og bestemme om...
Mon, 9 Jan, 2023 at 2:34 PM
[English] How to set up BREEAM filter on a project
Go to your project and click on the checkbox-icon from the menu to the left:   Choose the BREEAM Requirements category:   Click Edit: ...
Fri, 7 Apr, 2023 at 9:09 AM
[English]How to check the status of your BREEAM products
Go to your project and click on the BREEAM products icon from the menu to the left: An overview of all products with a product type that is included i...
Fri, 7 Apr, 2023 at 9:03 AM
[English] Which document types close BREEAM deviations
Below you can find a list of which document types can close your deviations with regard to BREEAM documentation. 1. If your filter is set in accordance...
Tue, 12 Dec, 2023 at 8:54 AM
[English] How to export information about BREEAM products
Go to a project and click on the BREEAM products icon from the menu to the left: Click on Export all: You can choose whether you would ...
Tue, 11 Apr, 2023 at 11:25 AM