Med Cobuilder Collaborate får du sjekke ulike versjoner av ett og samme sikkerhetsdatablad, sammenligne statusene og gjøre risikovurderinger basert på ulike versjoner av samme SDS.


 

Gå inn på ønsket prosjekt og klikk på Risikostyring - Mine risikovurderinger fra menyen til venstre.

 

 

 

 

På de kjemikaliene som allerede har blitt risikovurdert, viser kolonnen SDS versjon nummeret på den versjon av SDS som risikovurderingen ble basert på.

På de kjemikaliene som ikke har blitt risikovurdert ennå, viser kolonnen SDS versjon nummeret på den mest aktuelle versjon av SDS.


 

 

Du kan også kontrollere om det har kommet nyere versjoner av SDS etter at du har utført risikovurdering på kjemikalien. Nyere versjoner blir markert med ett siffer som indikerer hvor mange nyere versjoner som har blitt registrert etter at risikovurderingen er blitt gjort:


 


 

I eksempelet ovenfor har man utført risikostyring på SDS versjon 2. Systemet varsler om at en ny versjon har kommet, og man får da velge om man ønsker å utføre risikovurdering også på versjon 3.

 

For å se på de ulike versjoner av SDS, klikk på Bla gjennom revisjoner av SDS fra menyen til høyre eller klikk direkte på versjonsnummeret i kolonnen SDS versjon:

 


 

 

Du får også utføre risikovurdering for en konkret revisjon, trykk på de tre prikkene til høyre og velg Lag ny. Klikk her for vår veiledning om hvordan utføre risikostyring.

 

 

 

Versjonene er også synlige under Stoffkartotek. Gå til Stoffkartotek fra menyen til venstre.

 

 

Kolonnen SDS versjon viser nummeret på den mest aktuelle versjon av SDS. 

 

Trykker du på det, får du oversikt over alle SDS versjoner samt deres status i forhold til kjemikaliekravene på prosjektet.

 

 

Det fins en egen kolonne for Status på kjemikaliekrav:

 

Klikker du på knappen Avvik får du se ytterlige opplysninger om kjemikaliens status:

 


Du får laste ned de ulike versjonene av SDS ved å klikke på de tre prikkene til høyre og velge Last ned originalt/forenklet SDS: