Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på BREEAM produkter-ikonen fra menyen til venstre:Da får du en oversikt over alle produkter med produkttype som inngår i noen BREEAM gruppe:


I Status på BREEAM krav-kolonnen finner du om produktet har relevante BREEAM-dokumenter knyttet til seg.
Status Vis detaljer viser at produktet har et eller flere BREEAM dokumenter knyttet til seg. Om du trykker på symbolet, får du vite hvilke dokumenter som er tilgjengelige:Status Manglende viser at produktet mangler BREEAM dokumenter, enten i forbindelse med Sjekkliste A20 eller HEA9/02. Om du trykker på symbolet, får du vite hvilke dokumenter som er tilgjengelige og hvilke som ikke er det:
Status Avvik viser at produktet inneholder stoffer fra Sjekkliste A20 eller mangler SDS (inneholder muligens stoffer fra Sjekkliste A20). Om du trykker på symbolet, får du ytterligere informasjon om årsaken.NB! Dersom filteret er satt opp iht BREEAM NOR 6.0 manualen, får du to ytterligere statuser:


Status Manglende dokumentasjon til revisjon viser at produktet mangler dokumentasjon som ikke lukker krav til dokumentasjon automatisk og må vurderes først:Status Dokumentasjon til vurdering viser at produktet har dokumenter som kan benyttes for å få oversikt over stoffinnhold, eller kan aksepteres dersom de inneholder informasjon om emisjoner til inneluft iht. kriteriene i Hea 02, men lukker ikke krav til dokumentasjon automatisk og må vurderes først: