Risikostyring funksjonalitet

Risikostyring - Innledning
Den nye Risikostyring-modulen hjelper deg med å holde kontroll over farlige kjemikalier brukt på prosjektet. Prosessen er utviklet i tett samarbeid med arbe...
Fri, 22 Jan, 2021 at 5:42 PM
Mine risikovurderinger - Hvordan utføre risikovurdering
Gå inn på ønsket prosjekt.     Allerede i prosjektoversikten ser du hvor mange kjemikalier som ikke er i samsvar med prosjektets kjemiske krav, hvor mang...
Mon, 22 Feb, 2021 at 2:13 PM
Mine risikovurderinger - Hvordan substituere en kjemikalie ved å bruke alternative kjemikalier?
  Gå inn på ønsket prosjekt og velg Mine risikovurderinger fra menyen til venstre. Trykk på pluss-symbolet for å sette i gang risikovurdering på ø...
Fri, 22 Jan, 2021 at 6:01 PM
Risikovurderinger utført av underentreprenør - Hvordan holde oversikt over fremgangen
Gå inn på ønsket prosjekt og velg Risikostyring fra menyen til venstre.   Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på p...
Fri, 22 Jan, 2021 at 6:06 PM
Risikostyring - Bedriftens risikovurderinger
For å se en oversikt over alle risikovurderinger utført i din bedrift, gå inn på Risikostyring fra menyen øverst: NB: Denne knappen er tilgjenge...
Fri, 29 Jan, 2021 at 6:53 PM
Risikostyring - Hvordan opprette gruppe med alternative kjemikalier?
NB! Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med bedriftsadministrator-tillatelser (Company admin). Velg Risikostyring fra hovedmenyen. Trykk...
Mon, 22 Feb, 2021 at 2:17 PM
Risikovurderingsrapport fra ProductXchange
Risikovurderinger utført i ProductXchange kan eksporteres i Excel direkte fra Cobuilder Collaborate. Gå inn på ønsket prosjekt og velg Risikostyring fra...
Fri, 29 Jan, 2021 at 6:54 PM
[English] Risk management - Introduction
The Risk management functionality helps you keep track of the chemical products used on the project. The process is easy to follow and you do not need theor...
Mon, 27 Jul, 2020 at 11:00 AM
[English] My risk management - How to create a risk management
Go to your project.   The project dashboard provides information on how many chemicals are not in compliance with the project's chemical requireme...
Wed, 16 Sep, 2020 at 2:33 PM
[English] Sub-contractors' risk management - How to track your sub-contractors' progress
Go to your project. Go to the Risk management module from the menu to the left. The menu is then expanded and you can choose between chemi...
Thu, 23 Jul, 2020 at 3:21 PM