cobuilderPROJECT Brukerveiledninger

Brukeradministrasjon
Gi tilgang til flere personer I din bedrift eller eksterne personer til dine prosjekter I coBuilderPROJECT. 1. Logg inn i coBuilderPRO...
Wed, 3 Aug, 2016 at 2:16 PM
Ustrukturert/strukturert FDV
Du vil få en oversikt over ditt prosjekt med flere muligheter for å finne den informasjonen du trenger. ...
Wed, 3 Aug, 2016 at 2:26 PM
Enkel FDV overlevering til hjemmeside
1. Logg inn i coBuilderPRO og velg prosjekt. Trykk «Send FDV» 2. Velg coBuilderPROJECT – Enkel FDV levering til hjemmeside sluttkund...
Fri, 5 Aug, 2016 at 8:41 AM