CobuilderPRO Brukerveiledninger

Søk i CobuilderPRO WEB
Produkter  Her vil du få listet opp alle Produkter som er tilgjengelig i Cobuilder sitt vareutvalg. Velg ønskede produkter ved å huke av i listen under...
Thu, 9 May, 2019 at 3:21 PM
Favoritter i CobuilderPRO WEB
Her vises alle Produkter, Dokumenter og Bedrifter du har merket som Favoritter.  Velg ønsket Favoritt ved å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk...
Thu, 9 May, 2019 at 3:22 PM
Send data til sluttbruker (overlevering av FDV til sluttkunde) i CobuilderPRO WEB
Ved overlevering av FDV dokumentasjon fra CobuilderPRO vil din kunde motta en link til en egen hjemmeside i CobuilderPROJECT for brukerstedet. Velg Sen...
Thu, 9 May, 2019 at 3:22 PM