ProductXchange Brukerveiledninger

Opprett nytt brukersted
Brukersted i ProductXchange opprettes manuelt. Hold musepeker over Min organisasjon. Trykk på Opprett brukersted. Velg o...
Mon, 13 Nov, 2017 at 9:19 AM
Opprett brukersted fra invitasjon
Når en bedrift er blitt invitert vil prosjektet ligge i en liste under Min organisasjon og Brukersteder: Trykk på symbolet med tre horisont...
Tue, 7 Nov, 2017 at 9:31 AM
Legge til/redigere filter
Her kan filter tilpasses på brukernivå. Man kan velge Konfigurer filter og legge til setninger eller lister som f.eks.: A20 BREEAM-NOR ...
Fri, 10 Nov, 2017 at 10:02 AM
Redigere brukersted/prosjekt
Velg Min organisasjon og Brukersteder   Søk frem / merk ønsket brukersted, og velg Vis fra menyen for å åpne brukersted F...
Fri, 10 Nov, 2017 at 9:46 AM
Inviter bedrift til brukersted/prosjekt
Velg Min organisasjon og Brukersteder Søk frem / merk ønsket brukersted, og velg Vis fra menyen for å åpne bruker...
Mon, 5 Dec, 2016 at 7:56 AM
Sjekk innhold på leveranser fra leverandør
Gå inn på Verktøy og velg CONNECT leveranse Velg ønsket leveranse. Trykk på øye-symbolet for å sjekke hvilke produkter som er med i den. I...
Tue, 28 Apr, 2020 at 2:01 PM
Koble leveranser fra leverandør opp mot et prosjekt
Gå inn på Verktøy og velg CONNECT leveranse Huk av for Ikke tilknyttede CONNECT leveranser: Velg ønsket leveranse. Trykk på øye-symbolet f...
Tue, 28 Apr, 2020 at 2:00 PM
Legg til produkt
I Mitt dashbord velg prosjektet du vil legge produkt til og trykk på Vis: Trykk på Legg til produkt: Her kan du søke etter leverandør, p...
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:18 AM
Produkter - symbolforklaring
Symbolet dukker opp når et produkt mangler lovpålagt dokumentasjon, f. eks. sikkerhetsdatablad, ytelseserklæring og/eller dokumenter som tilfredsstille...
Wed, 4 Apr, 2018 at 10:45 AM
Klassifiseringsvisning
ProductXchange gir deg mulighet til å velge klassifikasjon og se på hvilke produkter som tilhører hvilken bygningsdel. Gå inn på ønsket prosjekt og velg...
Mon, 22 Feb, 2021 at 2:14 PM