Når du har opprettet et produkt, kan du velge å endre produktinformasjonen.

 

Først må du åpne produktets detaljert visning fra fanen Produkter. Trykk på produktets navn. Under produktnavnet ligger det tre knapper: Rediger, Sett som utgått og Eksporter.

 

Trykk på Rediger for å åpne vinduet som inneholder produktdata og utføre endringene.

 

 

Du får da innføre endringer ved Produktinformasjon, Egenskaper og Dokumenter

 

 

Når du er ferdig med endringene, trykk på Lagre produkt og det oppdaterte produktet skal vises i Produkter-fanen.