Et nasjonalt filter som identifiserer uønskede kjemikalier blir automatisk aktivert ved opprettelse av prosjekter i Cobuilder Collaborate. Det nasjonale filteret er utviklet av myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i ulike fag for å dekke behovene til alle aktører i byggebransjen. 


Hvis ønskelig, kan du legge til ekstra krav knyttet til kjemiske stoffer på prosjektet ditt.


Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på sjekkboks-symbolet fra menyen til venstre:Velg tilsvarende kategori med krav - altså Kjemiske krav:Her finner du forskjellige krav som har blitt satt opp på prosjektet. For å redigere dem, trykk på Rediger:1. Fareutsagn - de representerer farene som et farlig stoff eller en stoffblanding kan medføre ved bruk. De som er markert i grått er en del av det nasjonale filteret og kan ikke fjernes:Hvis du ønsker å legge til noen flere fareutsagn, kan du søke etter kode eller beskrivelse i feltet, og så velge det som er relevant. 

Pass på at du ikke setter inn et mellomrom etter koden/beskrivelsen:Så blir fareutsagnet lagt til på prosjektet. 


Du kan da fortsette på samme måte med de andre seksjonene:


2. Supplerende fareinformasjon (EU) - EU har besluttet å innføre sine egne EUH-setninger for ytterligere informasjon.


3. CAS-NR. - unike numeriske identifikasjonskoder for kjemiske forbindelser, polymerer, blandinger, osv.


4. Kjemikalielister - du kan finne ut hva slags stoffer de inneholder ved å trykke på Se stoffer:For å lagre endringene, trykk nederst på Lagre:Her kan du lese mer om klassifisering og merking av kjemikalier. For å lære mer om fareutsagn, rull ned til Klassifisering.