Gå inn på Mine prosjekter.

Finn ønsket prosjekt og trykk på det.


 


Gå til Avvik.
Her får man fire valg - å se avvik på Datakrav (dersom datakrav-filter er satt opp på prosjektet), mangel på lovpålagt dokumentasjon, mangel på BREEAM-dokumentasjon eller avvik i forbindelse med det kjemiske filteret:Har man lagt til et produkt som mangler lovpålagt dokumentasjon, får man et avvik på dette. 

I Lovpålagt-kategorien får man opp to lister. 

Den første gjelder produkter som mangler sikkerhetsdatablad (SDS), og det andre - produkter som mangler ytelseserklæring (DoP). 

Man kan sende tilbakemelding til produsent/leverandør om at man savner dokumentet ved å trykke på menyen til høyre og velge Send tilbakemelding:Har man satt opp BREEAM filter på prosjekt, kan man også få avvik på BREEAM dokumentasjon. 

I BREEAM-kategorien får man opp to lister. 

Den første gjelder produkter som er relevante for å møte krav ihht BREEAM A20, og den andre - produkter som er relevante for å møre krav ihht BREEAM Hea9/Hea2.

Man kan igjen sende tilbakemelding til produsent/leverandør om at man savner dokumentet ved å trykke på menyen til høyre og velge Send tilbakemelding:Man får da opp en melding med automatisk generert innhold som informerer at produktet mangler et konkret dokument. 

Det er bare å fylle ut epost-adressen til kontaktperson og trykke på Send.


Har man noen kjemikalier inne på prosjektet som ikke er i overensstemmelse med det nasjonale filteret, får man se på dem ved å velge Kjemiske krav-kategorien:Man får også sjekke hvorfor produktet traff i filteret ved å trykke på den røde firkanten: