For å kunne klassifisere ulike enheter er det viktig å ha fastsatte universelle kriterier i utgangspunktet. Et eksempel på slike kriterier er de nasjonale eller internasjonale standarder for byggevarer. På bakgrunn av dem grupperer vi produktene i databasen vår etter produkttype. Produkttypene definerer hva slags dokumentasjonskrav som stilles til produktene i ProductXchange.


Dersom du legger merke til at noen produkter på prosjektet ditt ikke har produkttype (se nedenfor), kan du gjerne sende oss en forespørsel om tildeling av produkttype.

Her er hvordan man gjør det.


Gå inn på Produkter:Trykk på øye-symbolet ved siden av produktet som mangler produkttype og velg Forespørsel om produkttype:
Da vil vårt Support team ta seg av det og sende deg tilbakemelding så snart det blir utført.