• Den som har lagt til produktet på brukerstedet.
  • Hovedentreprenør betaler IKKE for produkter uten goBIM avtale, som ble lagt til av underentreprenør.
  • Hvis produktet er lagt til av en grossist, betaler entreprenøren som har invitert grossisten.