• Kategorien Produkter med avgift for bruk betyr ikke at produktene mangler noen dokumenter. Tvertimot, de fleste har tilkoblet dokumentasjon.
  • Det er indikasjon på at leverandøren av disse produktene ikke har levert digital informasjon om dem til Cobuilder.
  • Derfor har Cobuilder brukt resurser på å finne og utarbeide riktig produkttype, koble produktene til de respektive produkttypene og laste opp all nødvendig dokumentasjon slik at våre ProductXchange-kunder skal kunne bruke disse produktene på sine brukersteder.
  • I denne kategorien vises ALLE produkter uten goBIM avtale – både som ble lagt til på brukerstedet av hovedentreprenør og underentreprenør. Det betyr ikke at man som hovedentreprenør betaler for alle. Hovedentreprenøren betaler bare for disse produktene han selv har lagt til brukerstedet og for produktene, som ble levert av en invitert grossist.