coBuilder Autodesk Navis PXC Plugin kan brukes til å koble coBuilder produktdataliste til Autodesk Navis Enheter. Det fins ikke noen krav på lisens for å skaffe seg verktøyet, med unntak at brukeren må ha en konto i ProductXchange med tillagte brukersteder og produkter.


1. Nedlasting
Last ned ProductXchange plugin for Autodesk® Navisworks® 
her.

Dearkiver mappen "Cobuilder for Navisworks" på ønsket sted på PC-en. Trykk på 2016 for Navisworks 2016, 2017 for Navisworks 2017 eller 2018 for Navisworks 2018. Dette vil kopiere mappen til det relevante stedet for Plugin.


 2. Pålogging

2.1. Velg «CoBuilder Login»-muligheten fra coBuilder-tabben2.2. Velg pålogging-muligheten og skriv inn brukernavn og passord fra ProductXchange2.3. Velg brukersted fra ProductXchange3. Bytt til et annet brukersted

3.1. Trykk på «Change Workplace»-knappen3.2. Velg det nye brukerstedet fra ProductXchange4. Koble produkt til enhet

4.1. Velg en eller flere enheter4.2. Trykk på «Link Product to Element»-knappen4.3. Velg produkt fra ditt brukersteds produktoversikt4.4. Egenskapene er nå tilføyd til den valgte enheten5. Fjern produkt fra enhetene

5.1. Trykk på «Remove products from elements»-knappen5.2. Produktene er nå fjernet