coBuilder Autodesk Revit Plugin kan brukes til å knytte coBuilders produktdataliste til Autodesk Revit Enheter, Typer og Materialer. Det fins ikke noen krav på lisens for å skaffe seg verktøyet, med unntak at brukeren må ha en konto i ProductXchange med tillagte brukersteder og produkter.1. Nedlasting

Last ned ProductXchange plugin for Autodesk® Revit® her.

Åpne filen og følg trinnene. Start Autotesk® Product på nytt for å aktivere plugin.


2. Pålogging


2.1. Velg «Login»-muligheten fra coBuilderPRO-tabben2.2. Velg pålogging-muligheten og skriv inn brukernavn og passord fra ProductXchange2.3. Velg brukersted fra ProductXchange3. Innstillinger


3.1. Trykk på «Settings»-knappen3.2. Velg kobling-muligheten mellom Revit BuiltinParameters og coBuilder defined Parameters.4.  Tagging av enhet


4.1. Trykk på «Select Element On Screen»-knappen4.2. Velg enhet fra modellen
4.3. Velg produkt fra ditt brukersteds produktoversikt
4.4. Egenskapene er nå tilføyd til den valgte enheten5. Tagging av Type


5.1. Trykk på «Select Type On Screen»-knappen5.2. Velg type fra modellen
5.3. Velg produkt fra ditt brukersteds produktoversikt
5.4. Egenskapene er nå tilføyd til den valgte typen
6. Kobling av type


6.1. Trykk på «Link Type»-knappen
6.2. Velg typene du vil tilføye et produkt til
6.3. Velg produkt fra brukerstedets produktoversikt og legg det til de valgte typene

6.3.1. Du kan også eksportere, modifisere og importere listen som xml6.4. Trykk på «Apply» for å ta i bruk forandringene6.5. Egenskapene er nå tilføyd til de valgte typene7. Kobling av materialer

7.1. Trykk på «Link Material»-knappen7.2. Velg materialene du vil tilføye et produkt til7.3. Velg produkt fra brukerstedets produktoversikt og legg det til de valgte materialene

7.3.1. Du kan også eksportere, modifisere og importere listen som xml7.4. Trykk på «Apply»-knappen for å ta i bruk forandringene7.5. Egenskapene er nå tilføyd til de valgte materialene