1. Logg inn i coBuilderPRO og velg prosjekt. Trykk «Send FDV»2. Velg coBuilderPROJECT – Enkel FDV levering til hjemmeside sluttkunden.Trykk neste3. Steg 1 - Brukersted info. Legg inn navn og e-post til sluttkunden. Trykk neste


4. Steg 2 - Velg bedrifter. Ta med deg de grossistene/levarandørene og de underentreprenørene/samarbeidspartnere som har levert/tatt med produkter som er relevant ift. FDV. Trykk neste5. Steg 3 - Velg Produkter. Huk av for de produktene du ønsker levere FDV dokumentasjon fra. Trykk neste6. Steg 4 - Velg dokumenter. Sorter på dokumenttype og huk av for de dokumentene til produktene du ønsker levere.Trykk «Dokumenter på Brukersted» og huk av for dokumenter du har lastet opp. Egne dokumenter, tegninger, prosjektspesifikke dokumenter m.m.Trykk neste7. Steg 5 - Velg Bilder. Huk av for de bildene du ønsker å sende til sluttkunde. Trykk neste


8. Steg 6 - Oppsummering. Kort oppsummering av ant. produkter, dokumenter, bilder. Bekreft at FDV skal sendes til sluttkunde. Trykk slutt