For å lage ditt eget Product Data Sheet for et bestemt produkt gå til Produkter-fanen i goBIM og trykk på Legg til -knappen: 


Vennligst velg ditt foretrukne Klassifikasjonssystem fra rullegardinmenyen:

Velg så produkttypen:


Nå kan du fortsette med produktinformasjonssiden – her kan du legge til informasjon om ditt produkt. Vennligst merk at Produktnavn, Distribusjonsland og Produsent produktnummer er obligatoriske felter.

Du kan også legge til nye eller koble eksisterende dokumenter eller bilder:

Her kan du også lage et Product Data Sheet ved å bruke coBuilders forhåndsdefinerte Product Data Templates.


Egenskapene er delt inn i fire hovedkategorier: Geometriske, Drift og vedlikehold, Miljø og Ytelse.


Hvis ditt produkt kan testes i samasvar med flere testmetoder, vennligst velg den du har brukt, fra rullegardinmenyen:

Nå kan du begynne å fylle ut egenskapene ved å taste inn den relevante informasjonen i Verdi-feltet.
Miljøegenskapene måles i ulike trinn. Velg det relevante trinnet når du skal fylle inn den tilsvarende verdien:

Når du har fylt inn den nødvendige informasjonen, kan du lagre den ved å trykke på Lagre og lukk- knappen: