Gå til Bedrifter – her kan du se hvilke bedrifter som er invitert til valgt brukersted. Dette kan være vareleverandører, underentreprenører m.fl.Bedrifter – her kan du se hvilke bedrifter som er invitert til valgt brukersted. Dette kan være vareleverandører, underentreprenører m.fl.Inviter Bedrifter – her kan du invitere nye bedrifter til valgt brukersted.
 Dette kan være vareleverandører som du vil at skal levere produktdokumentasjon etterhvert som du handler, eller det kan være underentreprenører som du vil at skal levere dokumentasjon på produktene som de bruker på sin del av brukerstedet.Inviter Bedrifter