Klikk på knappen Last opp Bilde. Legg inn et beskrivende navn på bilde og gjerne en mer detaljert beskrivelse.
 Klikk på knappen Velg fil.
 Du kan nå hente bildefiler fra din egen PC. Velg ønsket bildefil og velg Open/ Åpne.

For å laste opp flere bilder, bruk knappen Import av flere filer.
Merk ønskede bildefiler og velg 
Open/Åpne.