Velg «Brukersteder» fra hovedmenyen. 
Registrer nytt Brukersted ved å velge knappen «Opprett Brukersted» til høyre i vinduet.

Velg «Lagre». 
Registrer nøkkelinformasjon om Brukerstedet. Blå felter er obligatoriske.Registrert informasjon kan senere redigeres.