Hold musepekeren over Verktøy.
Velg Eksponeringsregister:
Velg Legg til ny ansatt til eksponeringsregister


Fyll inn all tilgjengelig informasjon i de blå feltene.
Trykk deretter på Opprett:


Velg prosjektet den ansatte skal knyttes til.
Fyll ut feltene og lag en beskrivelse.

Trykk deretter på Opprett: