Produktvisningen inneholder samme informasjon som produktlisten under Produkter fanen, samt produktstandard, produkttype og definisjon som beskriver produkttypen nærmere.


Trykk på ønsket produkts navn.
Her har du også mulighet til å endre produktinformasjonen ved å trykke på Rediger knappen.

Du kan også Sette produktet som utgått eller Aktivere det, samt eksportere produktinformasjon til ønsket filtype.
Det er også  mulig å legge til eller endre produktbildene som vises til høyre for produktet.


Trykk på tannhjul-symbolet og velg Last opp nytt bilde, Link til eksisterende bilde eller Fjern bilde.
Litt lengre ned på siden ser du 5 faner med produktinformasjon: Egenskaper, Klassifikasjoner, Dokumenter, BIM-Filer og Komponenter.
Egenskaper fanen inneholder produktegenskaper som er definert av produkttype og tilsvarende produktstandard. 
Klassifikasjoner viser hvordan din produkttype ‘oversettes’ til ulike klassifikasjonsssystemer.Dokumenter fanen inneholder alle dokumenter som er koblet opp mot produktet.
Her kan du velge å legge inn Nytt Dokument eller et som allerede er koblet og fins under Dokumenter (Bla i dokumenter).


Du kan også velge å fjerne kobling til dokumenter eller redigere dokumentnavn, type og land.
BIM-Filer inneholder alle 3D filer tilkoblet dette produktet.Komponenter viser produktets komponenter dersom det består av flere slike.