Under fanen Produkter vises det en liste over alle produktene du har opprettet i vårt system.

Du kan søke etter produkt med nøkkelord og nummer, eller filtrere produktene etter type. Det er også mulig å se Alle produkter eller kun de som er Aktive.


I tillegg kan du kontrollere antall produkter som vises på en side ved søk. Gå til menyen Vis og velg relevant tall.


Produktlisten er delt i følgende seksjoner: navn, type, leverandørnummer (SPN) og GTIN, brukt i hvilket land, dokumenter, og produkt info.


Du kan sortere lista etter alle disse fanene.


Under Produkt info kan du se om produktet har tilkoblet miljødokumentasjon: 

eller om det mangler SDS eller DOP:

Velg tannhjul-symbolet for å åpne Handlinger menyen. Herfra kan du velge å se detaljert visning for et produkt, redigere produkt eller sette det som utgått: