Under fanen Produkter vises en liste over alle produktene du har opprettet i vårt system.

Du kan søke etter produkt med nøkkelord og nummer, eller filtrere produktene etter type. Det er også mulig å se Alle produkter eller kun de som er Aktive.I tillegg kan du kontrollere antallet produkter som vises på en side ved søk. Gå til menyen Vis  og velg “vis antall treff pr side”.Produktlisten er delt i følgende seksjoner: navn, produkttype, leverandørnummer (SPN) og GTIN, brukt i land, dokumenter, og produkt info.

Du kan sortere lista etter alle disse fanene.Under Produkt info kan du se om produktet har tilkoblet miljødokumentasjon: eller om det mangler SDS eller DOP:Velg tannhjul-symbolet for å åpne Handlinger menyen. Herfra kan du velge å se detaljert visning for et produkt.