Cobuilder Collaborate hjelper deg med å holde styr på produktene med krav til miljødata. Du kan gå gjennom produktenes dokumentasjon og bestemme om den oppfyller miljøkravene på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter.


Det er mulig å lukke avvik ifm krav til miljødata ved å utføre en vurdering på produktet. Dersom produktet har status «Manglende dokumentasjon» knyttet til krav til miljødata, og man utfører en vurdering, blir produktet ekskludert fra Avvik-tallet på Dashbordet og fra Avvik-menyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke avvik ifm krav til miljødata som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres. 


Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på Krav til miljødata-ikonen fra menyen til venstre:
Da får du en oversikt over alle produkter med produkttype som er relevante for krav til miljødata:Trykk på Ikke vurdert-status for å utføre en vurdering av noe konkret produkt. Velg Vurder. 
I neste vindu ser du status på kravet og hva slags dokumenter som er tilgjengelige på produktet.


Trykk på Ny vurdering for å begynne med vurdering av produktet:
Velg status for vurdering. Du kan også skrive inn en kommentar og laste opp relevante filer for vurderingen (begge er valgfrie). Trykk på Lagre til slutt.
Man får da spore opp historikk på vurderingen. Trykk på Vis historikk ved siden av vurderingen som du ønsker å kontrollere:
Da får du ytterligere informasjon om hvem som har utført det og når.


I hovedoversikten får du også sjekke status på vurderingene: