Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på Krav til miljødata-ikonen fra menyen til venstre:Trykk da på Eksporter alle: Eksporten lastes ned er i excel format.

Første del (kolonner A-H) viser generell produktinformasjon, harmonisert standard og om produktet har miljødeklarasjon tilknyttet seg.Kolonner I og J viser klassifikasjonskoden til produktet. Kolonner K-V viser data fra Miljødeklarasjonen - verdier og enheter.
Resten av filen, altså kolonner W-BF viser data for Global Warming Potential (GWP). Først ser du beregnet data for LCA faser A1-A3, og videre ser du data for hver enkel fase.