Et nasjonalt filter som identifiserer uønskede kjemikalier blir automatisk aktivert ved opprettelse av prosjekter i Cobuilder Collaborate. Det nasjonale filteret er utviklet av myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i ulike fag for å dekke behovene til alle aktører i byggebransjen. 


Hvis ønskelig, kan du legge til ekstra krav knyttet til kjemiske stoffer på bedriftsnivå.


Hvis du gjør endringer i kjemikaliekravene på bedriftsnivå, vil dine eksisterende prosjekter ikke bli påvirket av endringen. Nye prosjekter vil derimot få de nye kjemikaliekravene. 


Gå til Risiko- og sikkerhetsstyring fra menyen på toppen og velg Kjemikaliekrav på bedriftsnivå.Her finner du forskjellige krav som har blitt satt opp på bedriftsnivå. For å redigere dem, trykk på Rediger kjemikaliekrav på bedriftsnivå.


NB! Enkelte faresetninger, cas-numre og kjemikalielister ligger i grått da de er en del av de nasjonale kjemikaliekravene i Norge.

 

1. Fareutsagn - de representerer farene som et farlig stoff eller en stoffblanding kan medføre ved bruk.


Hvis du ønsker å legge til noen flere fareutsagn, kan du søke etter kode eller beskrivelse i feltet, og så velge det som er relevant. 

Pass på at du ikke setter inn et mellomrom etter koden/beskrivelsen:


Du kan da fortsette på samme måte med de andre seksjonene:


2. Supplerende fareinformasjon (EU) - EU har besluttet å innføre sine egne EUH-setninger for ytterligere informasjon.


3. CAS-NR. - unike numeriske identifikasjonskoder for kjemiske forbindelser, polymerer, blandinger, osv.


4. Kjemikalielister - du kan finne ut hva slags stoffer de inneholder ved å trykke på Vis stoffer:Til slutt klikker du bare på Save.