Gå til Team Medlemmer.
Søk etter ønsket bruker, trykk på de tre prikkene til høyre og velg BrukeradetaljerI Mobile App menyen velg Mobile app user og trykk på Lagre.