Nå kan du kontrollere bedriftsrapporter om ProsjektstatusRisikostyring, Kjemikalier, Produkter, BREEAM og leverandørstatus.


Gå inn på Rapporter fra menyen øverst:Trykk på Velg rapporttype
I dette eksemplet her velger vi Kjemikalierapport. Rapporten viser alle aktive kjemikalier under det valgte nivået i organisasjonselementet. Du må velge enhet fra bedriftsstrukturen, sette tidsperiode og legge til ekstra mottakere hvis ønskelig. Rapporten sendes alltid til brukeren som er pålogget.


Etter at parametere er blitt satt opp får du knappen Generer rapport farget i blå og det er bare å klikke på den:Du får da en epost når systemet begynner å generere rapporten. Du får en ny epost med lenke til nedlasting så snart den er blitt ferdig generert.


Rapporten er i excel format og er delt opp i to ark: kjemikalier som er lagt til av din organisasjon og kjemikalier levert av dine leverandører:For rapportene om ProsjektstatusRisikostyring, og BREEAM får brukeren velge kun organisasjonselement og da viser genererte rapporten data kun om denne enheten.Prosjektstatus-rapporten viser alle aktive prosjekter under det valgte organisasjonselementet. I excel arket får man se prosjektenes opplysninger:Risikostyring-rapporten inneholder informasjon om antall risikovurderinger i prosjektene under det valgte organisasjonselementet, som er utført av både hovedentreprenøren og underentreprenørene.
BREEAM-rapporten viser alle aktive prosjekter med BREEAM-krav under det valgte organisasjonselementet samt de viktigste nøkkelindikatorene.
Produktrapporten viser alle aktive produkter under det valgte organisasjonselementet, hva slags miljødokumentasjon de har, og om de mangler lovpålagt dokumentasjon. Rapporten er delt inn i to ark for ansvarsområdet til hovedentreprenøren og ansvarsområdet til underentreprenørene.

 
Rapporten om leverandørenes status viser alle aktive invitasjoner til prosjekter under det valgte organisasjonselementet samt deres status. Nedlastingslink sendes på e-post.