Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på Produkter:
Trykk på Filter:Du huker av for dokumenttypene som du vil filtrere etter og klikker på Bruk til slutt:


 

Da skal du se alle produktene som har noen av dokumentene knyttet til seg. Du skal se summert antall produkter:


Hvis du huker av et produkt og trykker på Velg alle-knappen vist ovenfor blir alle produktene i oversikten valgt i ett, og du kan ekskludere disse du ikke vil ha i eksporten.


Klikk på Eksport-knappen for å laste ned de valgte produktene:Da dukker det opp følgende vindu hvor du velger om du ønsker å eksportere kun produktliste eller en ZIP-fil med dokumentasjonen, samt produktliste. ZIP-filen med dokumentasjon kan sorteres:

  • etter produktnavn: dokumentene er gruppert i mapper som bærer produktets navn
  • etter dokumenttype: dokumentene er gruppert i mapper som bærer dokumenttypens navn
  • etter leverandør: dokumentene er gruppert i mapper som bærer leverandørens navn
Du kan også velge om du ønsker å laste ned informasjonen direkte eller få den tilsendt per epost. Du kan også sende den til noen annen mottaker. Trykk på Eksporter til slutt.