Nå er det mulig å lukke avvik i forbindelse med Svanemerking ved å utføre en vurdering på produktet. Dersom produktet har status «Avvik» eller «Manglende GTIN», og man utfører en vurdering, blir produktet ekskludert fra Avvik-tallet på Dashbordet og fra Avvik-menyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke avvik i forbindelse med Svanemerking som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres.


Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på Produkter til Svanemerking-ikonen fra menyen til venstre:Da får du en oversikt over alle produkter som er relevante for Svanen som ligger inne på det aktuelle prosjektet:Trykk på Ikke vurdert-status for å utføre en vurdering av noe konkret produkt. Velg Vurder.I neste vindu ser du hva slags status på krav produktet ligger med og dokumenter som er tilgjengelige.
I fanen Alle dokumenter finner du all tilhørende produktdokumentasjon som kan være relevant ved vurderingen. Du kan laste ned dokumentene for å kontrollere dem:
Du får da gjøre en vurdering av produktet med hensyn til tilgjengelige dokumenter, samt trekke en konklusjon av dem. Klikk på Ny vurdering:Du velger da status på vurderingen og legger inn en kommentar hvis ønskelig. Du kan til og med legge til et eksternt dokument som er relevant for vurderingen. Til slutt klikker du på Lagre:Klikk på Vis historikk for å kontrollere den utførte vurderingen:
I hovedoversikten får du også sjekke status på vurderingene: