Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på Produkter til Svanemerking-ikonen fra menyen til venstre:Da får du en oversikt over produktene som ligger inne på prosjektet og som er relevante for Svanen:I Status for Svanemerking-kolonnen får du beskjed om produktet ikke fins i Husproduktportalen eller om det mangler GTIN nummer:


Klikker du på Status-symbolet, får du opp et ytterligere vindu som viser status detaljer:Over tabellen får du et sammendrag av hvor mange produkter som ikke fins i Husproduktportalen og hvor mange som mangler GTIN nr:Hvis du trykker på noen av kategoriene blir du omdirigert til Avvik - og du kan kontrollere produktene og sende tilbakemelding ved å trykke på de tre prikkene til høyre og velge Send tilbakemelding:I vinduet som kommer opp skriver du inn epost til produsent/leverandør av produktet, velger manglende data/dokumenter du savner og klikker på Send. Du kan også legge inn en kommentar ved behov.