Gå inn på ønsket prosjekt ved å trykke på det.Gå til Avvik.Her ser du prosjektets avvik oppdelt i tre seksjoner - Datakrav, mangel på lovpålagt dokumentasjon og avvik i forbindelse med det kjemiske filteret. Om prosjektet skulle ha krav i henhold til BREEAM, skal det dukke opp én seksjon til - avvik i forbindelse med BREEAM.Klikker du på Datakrav havner du på Manglende data-fanen - har man lagt til et produkt på prosjektet som mangler noen data, vil man kunne se produktet her.
Hvis du trykker på avvik-symbolet kommer det opp ytterligere informasjon:Man kan sende tilbakemelding til produsent/leverandør ved å klikke på de tre prikkene til høyre for produktet og velge Send tilbakemelding:Da kommer det opp et vindu med en e-post mal med automatisk generert innhold. Du fyller inn produsenten/leverandøren sin epost, huker av for hva de skal levere (manglende data/dokumentasjon eller begge to), du kan legge inn en kommentar og til slutt klikker du på knappen Send:


Går du videre til fanen Påkrevd leveranse skal du se en liste over selve produkttypene som du må levere data om. I denne fanen er det oppgitt frist for leveransen og du kan igjen sende tilbakemelding til produsent/leverandør via de tre prikkene til høyre. Du får mulighet til å legge til/opprette produkt via denne siden. For mer info sjekk vår veiledning Hvordan sjekke datakrav på ditt prosjekt og legge til produkt.


Den tredje fanen Avventer levering viser produkttyper som man fortsatt ikke har levert data om innen fristen.Har man lagt til et produkt som mangler lovpålagt dokumentasjon, får du et avvik på dette. I Lovpålagt-kategorien får du opp to lister. 


Den første gjelder produkter som mangler sikkerhetsdatablad (SDS), og det andre - produkter som mangler ytelseserklæring (DoP). 


Du kan sende tilbakemelding til produsent/leverandør om at produktet mangler dokumentet ved å trykke på menyen til høyre og velge Send tilbakemelding. Det kommer opp igjen den samme ferdig utfylte malen som vist ovenfor. Har du noen kjemikalier inne på prosjektet som ikke er i overensstemmelse med prosjektets kjemiske filter, får du se på dem ved å velge Kjemikaliekrav-kategorien.


NB! Produktets status blir ikke oppdatert rett etter du har lagt det til/opprettet det selv. Systemet utfører beregninger mot alle krav i prosjektet. Av den grunn blir korrekt status synlig høyest 1 time etter innleggelse av produktet.