Etter at bruker med rolle plattform admin har sendt deg invitasjon, får du følgende e-post. Klikk på Vis invitasjon.Du legger inn Fornavn, Etternavn, Telefon og passord. Huk av for at du har lest vilkår for bruk og klikk da på Registrer.


Du blir omdirigert til påloggingssiden og kan logge inn nå med din nye bruker.