Risikovurderinger utført i ProductXchange kan eksporteres i Excel direkte fra Cobuilder Collaborate.


Gå inn på ønsket prosjekt og velg Risikostyring fra menyen til venstre.


 


Velg Risikovurderinger utført av underentreprenør etter å ha utvidet menyen:


 


Helt nederst får du se en lenke som heter Last ned risikovurderingsrapport på prosjektnivå (.xls-data fra ProductXchange):
Nedlastingslenken er også tilgjengelig under Mine risikovurderinger:
Når du klikker på den, så lastes en Excel-fil ned direkte på din PC. Den inneholder all informasjon om det aktuelle prosjektets risikovurderinger som ble utført i ProductXchange.