Gå inn på ønsket prosjekt. Gå inn på Risikostyring fra menyen til venstre. Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på prosjektet (Mine risikovurderinger) og kjemikalier som ble lagt inn av dine underentreprenører (Risikovurderinger utført av underentreprenør).

 


Om du velger å se på risikovurderinger utført av dine underentreprenører, dukker følgende vindu opp.

Trykk på Eksporter knappen for å eksportere oversikten til Excel.En Excel-fil lastes ned direkte på din PC. 

Første ark viser:

 • antall SDSer levert av denne underentreprenøren (kolonne B)
 • antall SDSer som underentreprenøren har gjort risikovurdering på (kolonne C)
 • antall SDSer som viser avvik (kolonne D) - av dem:
  • antall SDSer som har sine risikovurderinger - delt inn i to: SDSer som viser avvik (kolonne E) og SDSer som viser avvik og er klassifisert som farlige, i.e. har RVT høyere enn 0 (kolonne D)
  • antall SDSer som mangler sine risikovurderinger - delt inn i to SDSer som viser avvik (kolonne G) og SDSer som viser avvik og er klassifisert som farlige, i.e. har RVT høyere enn 0 (kolonne H)
 • antall SDSer uten avvik (kolonne I) - av dem:
  • antall SDSer som har sine risikovurderinger - delt inn i to: SDSer som viser avvik (kolonne J) og SDSer som viser avvik og er klassifisert som farlige, i.e. har RVT høyere enn 0 (kolonne K)
  • antall SDSer som mangler sine risikovurderinger - delt inn i to SDSer som viser avvik (kolonne L) og SDSer som viser avvik og er klassifisert som farlige, i.e. har RVT høyere enn 0 (kolonne M)

Resten av arkene viser detaljert oversikt over hver og en risikovurdering utført av den konkrete underentreprenøren.