Gå inn på ønsket prosjekt. Gå inn på Risikostyring fra menyen til venstre. Menyen utvides og du får velge mellom kjemikalier som du har lagt inn på prosjektet (Mine risikovurderinger) og kjemikalier som ble lagt inn av dine underentreprenører (Risikovurderinger utført av underentreprenør).

 


Om du velger å se på kjemikaliene som du har lagt inn på prosjektet, dukker følgende vindu opp.

Trykk på Eksporter knappen.En Excel-fil lastes ned direkte på din PC. Den inneholder all informasjon om det aktuelle prosjektets risikovurderinger.