Gå til Risiko- og sikkerhetsstyring fra menyen øverst og trykk på Informasjonsblad
Her får du en oversikt over alle informasjonsblader opprettet i din bedrift. Velg Opprett nytt informasjonsbladHer må du fylle inn navn på informasjonsbladet og velge prosjekt fra menyen. Trykk på Ferdig


Du må velge gruppe av kjemikalier som er relevant og trykke på Neste.
Her kan du velge hvordan du vil opprette informasjonsbladet. 

Hvis du velger å opprette informasjonsbladet basert på et eksisterende sikkerhetsdatablad, trykker du på Velg SDS/SDSER. Da blir noen av seksjonene automatisk fylt ut med data fra det valgte sikkerhetsdatabladet.


Du kan velge Legg inn data manuelt, og da blir du omdirigert til en side hvor du kan fylle ut ønsket informasjon.Trykk på Utvid alle seksjoner for å åpne feltene hvor informasjonen skal fylles inn.Når du er ferdig, trykker du bare på Lagre


Du finner informasjonsbladet i Stoffkartoteket på det aktuelle prosjektet. 

Trykk på filteret øverst for å se en liste med Informasjonsblader.
Ved å trykke på de tre prikkene til høyre for ønsket informasjonsblad, får du flere valg.
Her kan du lese mer om i hvilke tilfeller man lager informasjonsblad.