For å se en oversikt over alle risikovurderinger utført i din bedrift, gå inn på Risikostyring fra menyen øverst:
NB: Denne knappen er tilgjengelig kun for brukere med følgende rettigheter:


  • Company admin - kan se og gjøre endringer på alle organisasjonselementer og prosjekter
  • Company user - kan bare se på alle organisasjonselementer og prosjekter uten å kunne gjøre noen endringerTrykk på Bedriftens risikovurderinger:Det dukker opp en oversikt over alle risikostyringer utført i din bedrift. 

Risikostyringer utført av dine underentreprenører blir ikke med i denne oversikten. 


For å få ytterligere opplysninger om betegnelsene, trykk på Risikoverdier & Mal:
Du får enkelt kvalitetssikre din bedrifts risikostyringer ved å gå gjennom listen og kontrollere status og kommentarer som har blitt lagt inn. 

Trykk på de tre prikkene ved siden av ønsket kjemikalie og velg Vis:
Du får sortere kjemikaliene etter Status på kjemikalien, helserisikoverdi (H), miljørisikoverdi (M), sikkerhetsrisikoverdi (S), høyeste risikoverdi av de forrige tre (Max) eller risikovurderingstall (RVT - verdien på risiko som kommer av kjemikaliens bruksmåte, brukshyppighet og iboende farer før man utfører en risikostyring).


Trykk på navnet til kolonnen du ønsker å sortere etter.
For å filtrere kjemikaliene etter konklusjon, trykk på pilen til høyre for Konklusjon. Velg lav, middels eller høy risiko:

Denne funksjonaliteten er fremdeles under utvikling. Vi mottar gjerne deres innspill om det på support@cobuilder.no