Under fanen Produkter vises det en liste over alle produktene du har opprettet i vårt system.

Du kan søke etter produkt med nøkkelord og nummer, eller filtrere produktene etter type. Det er også mulig å se Alle produkter eller kun de som er Aktive.I tillegg kan du kontrollere antall produkter som vises på en side.Produktlisten er delt i følgende seksjoner: navn, type, leverandørnummer (SPN) og GTIN, brukt i hvilket land, dokumenter og produkt info.


Du kan sortere lista etter alle disse fanene.I Produkt info-kolonnen kan du se status om produktet - om det har tilkoblet lovpålagt eller miljødokumentasjon eller om det mangler dokumenter. Status Vis detaljer betyr at produktet ikke medfører spesifikke krav om dokumentasjon:Ved å holde musepekeren på blad-symbolet får du se tilgjengelige miljødokumenter:

Status Avvik betyr at det fins manglende dokumentasjon og ved å trykke på status-symbolet skal du se hvilke dokumenter som mangler:Du får to alternativer i vinduet som vises ovenfor - å legge til et nytt dokument eller koble et eksisterende. Trykk på første alternativet:Det dukker opp et nytt vindu hvorfra du laster opp et dokument ifra PC'en din. Dokumenttypen er forhåndsdefinert:Hvis du velger å koble et eksisterende dokument, trykker du på det andre alternativet:Da åpnes det et vindu som viser en liste over alle tilgjengelige dokumenter du har lastet opp. Huk av for relevant dokument og klikk på OK.Etter du har lastet opp et nytt dokument eller koblet et eksisterende får du følgende beskjed. Last inn siden på nytt og status på produktet skal oppdatere seg:Velg tannhjul-symbolet for å åpne Handlinger menyen. 

Herfra kan du velge å se detaljert visning for et produkt, redigere produkt eller sette det som utgått: