Under fanen Produkter vises det en liste over alle produktene du har opprettet i vårt system.

Du kan søke etter produkt med nøkkelord og nummer, eller filtrere produktene etter type. Det er også mulig å se Alle produkter eller kun de som er Aktive.I tillegg kan du kontrollere antall produkter som vises på en side.

Produktlisten er delt i følgende seksjoner: navn, type, leverandørnummer (SPN) og GTIN, brukt i hvilket land, dokumenter og produkt info.


Du kan sortere lista etter alle disse fanene.Under Produkt info kan du se om produktet har tilkoblet miljødokumentasjon eller om det mangler lovpålagte dokumenter som sikkerhetsdatablad og ytelseserklæring:
Velg tannhjul-symbolet for å åpne Handlinger menyen. 

Herfra kan du velge å se detaljert visning for et produkt, redigere produkt eller sette det som utgått: