Cobuilder Collaborate hjelper deg med å holde styr på produktene som brukes på BREEAM prosjekter. Du kan gå gjennom produktenes dokumentasjon og bestemme om den oppfyller BREEAM kravene på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter.


Du kan lukke BREEAM-avvik ved å utføre en BREEAM-vurdering på produktet. Dersom produktet har status «Avvik» eller «Manglende dokumentasjon» knyttet til BREEAM-krav, og man utfører en BREEAM-vurdering, blir produktet ekskludert fra Avvik-tallet på Dashbordet og fra Avvik-menyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke BREEAM-avvik som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres. Gå inn på ønsket prosjekt og trykk på BREEAM produkter-ikonet fra menyen til venstre:Da får du en oversikt over alle produkter med produkttype som inngår i noen BREEAM gruppe:Trykk på Ikke vurdert-status for å utføre en vurdering av noe konkret produkt. Velg Vurder.I neste vindu ser du hva slags dokumenter som er tilgjengelige på produktet.


Du får ytterligere informasjon om hvilke typer EcoProduct-dokumenter som lukker A20-avvik, og all produktdokumentasjon (inkl. EcoProduct) er tilgjengelig i BREEAM-modulen i fanen Alle dokumenter.Her fins det listet all tilhørende produkt dokumentasjon som kan være relevant ved vurderingen:
Du får da gjøre en vurdering av produktet med hensyn til Sjekkliste A20 og HEA02, samt trekke en konklusjon av dem og gi en samlet vurdering av produktets BREEAM status.

T.o.m. dersom produktet mangler påkrevde BREEAM dokumenter, får man godkjenne det og legge igjen en kommentar eller legge inn noe dokument som bekrefter at produktet er grei å brukes på BREEAM prosjekter.


Nedenfor følger eksempel på BREEAM vurdering.

Først begynner man med BREEAM A20 vurdering:Så fortsetter man med HEA02 vurdering:
Til sist får man gjøre en samlet vurdering av produktet:Det samme gjelder for prosjekter med krav iht BREEAM NOR 6.0. Dersom produktet mangler påkrevde BREEAM dokumenter, får man godkjenne det og legge igjen en kommentar eller legge inn noe dokument som bekrefter at produktet er grei å brukes på BREEAM prosjekter.


Produkter med status Dokumentasjon til vurdering må også vurderes.


Du får gjøre en vurdering av produktet med hensyn til Mat02 og HEA02, samt trekke en konklusjon av dem og gi en samlet vurdering av produktets BREEAM status. Vurderingsprosessen er den samme.

Man får da spore opp historikk på vurderingen. Trykk på Vis historikk ved siden av vurderingen som du ønsker å kontrollere:Da får du ytterligere informasjon om hvem som har utført det og når.I hovedoversikten får du også sjekke status på vurderingene: