Gå inn på Mine prosjekter fra hovedmenyen og trykk på Opprett prosjekt.
Fyll ut prosjektopplysningene - alle felt er obligatoriske.

Trykk på Opprett.Da får du velge mellom å legge til flere brukere som skal ha tilgang til prosjektet (Brukeradministrasjon) eller å sette prosjektkrav (Sett datakrav).Om du velger Brukeradministrasjon får du se hvilke brukere har tilgang til prosjektet. 

Trykk på Legg til bruker for å legge inn flere brukere.

Dersom ønsket person allerede har sin bruker, vil den dukke opp i listen. 

Dersom ikke, får du opprette en ny bruker til dem. Trykk på Inviter bruker.Da dukker følgende vindu opp. Trykk igjen på Inviter Bruker:

Skriv inn personens epostadresse, velg brukerrolle og trykk på Send til slutt.Her er hva de ulike brukerroller innebærer:

  • Company admin - kan se og gjøre endringer på alle organisasjonselementer og prosjekter
  • Company user - kan bare se på alle organisasjonselementer og prosjekter uten å kunne gjøre noen endringer
  • Region manager - kan se og gjøre endringer på noe konkret organisasjonselement
  • Region user -  kan bare se på noe konkret organisasjonselement uten å kunne gjøre noen endringer
  • Project admin - kan se og gjøre endringer på noe konkret prosjekt
  • Project user -  kan bare se på noe konkret prosjekt uten å kunne gjøre noen endringer


Etter at personen aksepterer invitasjonen til å opprette egen bruker, kan du gå inn på prosjektets Brukeradministrasjon og legge vedkommende til..Huk av for brukeren og trykk på Legg til.
Da er ønsket person lagt til på prosjektet.


Om du derimot velger Krav fra menyen til venstre får du bestemme hva slags krav du ønsker å sette opp på prosjektet.Trykk på ønsket kategori for å redigere kravene.
Her kan du se på hvordan man setter opp BREEAM krav.


Underprosjekter:


Den hierarkiske strukturen til prosjektene (prosjekt + underprosjekter) er ment å hjelpe entreprenørene som har mange prosjekter med å administrere dem hvis de er relatert. 


Når man har et hovedprosjekt med underprosjekter, vil man ikke kunne håndtere kjemikaliene sine på hovedprosjektnivå – risikovurderingene må utføres for hvert underprosjekt.  


Vi bør påpeke at arbeidet med prosjektet bør gjøres på underprosjektnivå (det vil si at man må invitere leverandører/legge til produkter/utføre risikovurderinger på hvert underprosjekt). Hvis arbeidet med prosjektet gjøres på hovedprosjektnivå, gir det ikke mening å ha underprosjekter (da underprosjektene ville være tomme). 


Leverandørene kan kopiere produktene de har levert fra en invitasjon over til en annen. De må gjøre det selv, det er ikke mulig for entreprenøren.