Registrert bruker er ansvarlig for alt innhold som er registrert i Cobuilder Supply (tidligere goBIM) på deres egen bedrift.


Dersom det allerede ligger produkter eller dokumenter registrert på bedriften ved registrering, skyldes dette;

a. En grossist/forhandler har ved import av sin vareliste oppgitt din bedrift som produsent og har registrert produktet med ditt organisasjonsnummer som eier. På grunn av dokumentasjonskrav er det mulig at produktet også har tilkoblet relevant dokumentasjon. Du ser produktene fordi du har registrert deg i Cobuilder Supply med samme organisasjonsnummer.

 

b. En bruker av Cobuilder Collaborate har fått produktet registrert med ditt organisasjonsnummer som eier slik at det kan legges til på prosjekter i Collaborate. På grunn av dokumentasjonskrav er det mulig at produktet også har tilkoblet relevant dokumentasjon. Du ser produktene fordi du har registrert deg i Cobuilder Supply med samme organisasjonsnummer.

 

Cobuilder AS fraskriver seg ett hvert ansvar for innhold i Cobuilder Supply (tidligere goBIM), og er ikke ansvarlig for feil bruk av data og heller ikke for skade (direkte/indirekte) som følger av at data eller opplysninger ikke er korrekte eller er misvisende.