I Cobuilder Collaborate har vi introdusert en ny logikk for beregning av avvik som er annerledes enn det man har i ProductXchange.

Dette gjelder for eksempel kjemiske produkter i prosjektet. I tillegg til alle lovkrav tilknyttet bruk av kjemikalier, setter BREEAM-sertifiseringsordningen (gjennom sjekkliste A20) ytterligere fokus på de verste substansene som kan medføre miljøskader. 

Av den grunn har vi valgt å vise alle kjemiske produkter som omfattes av kravene i A20-sjekklisten, også i det nye BREEAM-grensesnittet – ikke bare i stoffkartoteket. 

Kjemikalier med manglende dokumentasjon for fravær av stoffer iht. sjekkliste A20, f.eks. sikkerhetsdatablad, er merket som avvik akkurat på samme måte som produkter som treffer på A20-filteret og er synlige under Avvik => BREEAM.


ProductXchange - avvik som gjelder manglende sikkerhetsdatablad vises bare under Produkter mangler SDS:Cobuilder Collaborate - avvik som gjelder manglende sikkerhetsdatablad (for produktgrupper som er inkludert i A20 Sjekklista) vises både under Lovpålagt og under BREEAMI tillegg har vi lagt til flere dokumenttyper som lukker avvik på manglende BREEAM-dokumentasjon. Dette gjelder f.eks. grønt Ecoproduct og verifisert EPD (EPD-en inneholder informasjon om utslipp til inneluft som oppfyller kravene i emnet Hea02). Disse dokumentene vil nå lukke avvik som gjelder mangel på dokumentasjon, men de bør kontrolleres for å forsikre at de inneholder den nødvendige informasjonen og/eller at oppgitte verdier oppfyller kravene iht. BREEAM-NOR manualen.